Życie i zdrowie każdego człowieka jest bezcenne. Do niedawna w każdej karetce, która przyjeżdżała na wezwanie chorego koniecznie musiał być lekarz. Dziś w ogromnej rzeszy karetek ich miejsce zajęli ratownicy medyczni, którzy z powołaniem i pasją ratują niejedno ludzkie życie. Jak zostać ratownikiem medycznym w karetce?

Ratownik medyczny to niezwykle odpowiedzialny zawód. Wykonują go ludzie silni, zdecydowani oraz odważni. Po zmianach w ustawie dotyczącej ratownictwa medycznego zmieniła się procedura, określająca jak zostać ratownikiem medycznym w karetce? Zawód ratownika nie jest łatwy i wiąże się z wielkim wysiłkiem oraz dużym stresem. Aby go wykonywać potrzebna jest odpowiednia kondycja fizyczna, a także odporność psychiczna. W celu uzyskania niezbędnych kwalifikacji, należy kształcić się w trybie pomaturalnym w specjalnym studium przygotowującym przyszłych ratowników do wykonywania zawodu. Każdy, kto chce swą przyszłość poświęcić dla ratowania innych osób musi wiedzieć o tym, że nie jest to łatwa praca, gdyż związana jest z systemem dyżurów nocnych, które często bywają obciążające dla zdrowia. Nauka w studium trwa cztery semestry, po których następuje egzamin końcowy. Jego zaliczenie ze skutkiem pozytywnym otwiera drogę do znalezienia pracy w pogotowiu ratunkowym.