Poruszanie się samochodem w intensywnym ruchu ulicznym wiąże się z ryzykiem, że będzie się uczestnikiem niewielkiej stłuczki, poważniejszej kolizji, a nawet groźnego w skutkach wypadku. Choć zdarzenie takie może być dużym przeżyciem mimo szczęśliwego obrotu sprawy i braku jakichkolwiek obrażeń, warto wiedzieć, jak należy się w takiej sytuacji zachować, jeżeli kieruje się pojazdem udostępnionym przez wypożyczalnię.

Uczestnictwo w kolizji a pojazd z wypożyczalni

Korzystanie z samochodu jest sposobem na zapewnienie sobie pełnej mobilności. Takie rozwiązanie sprawdza się zarówno w przypadku podróży służbowych, jak i wyjazdów turystycznych, zwłaszcza jeżeli odpowiednie pojazdy są dostępne tuż po przybyciu do danego miasta. Chcąc zapewnić sobie maksymalną wygodę i pełną niezależność od komunikacji zbiorowej albo usług firm taksówkarskich najlepiej swoje pierwsze kroki skierować do odpowiedniej wypożyczalni aut. Na lotnisku we Wrocławiu działa oferująca szeroki wybór modeli z rozmaitych klas firma 24 Cars znana z wysokiego poziomu obsługi i korzystnych cen. Przy podpisywaniu umowy przy wynajmie wozu warto jednak poświęcić chwilę na sprawdzenie, jakie obowiązki nakładają na kierowcę postanowienia regulaminu oraz wykupiona polisa ubezpieczeniowa. Jest to o tyle istotne, że uchybienia proceduralne mogą w razie nieszczęśliwego zdarzenia skutkować dużym wydatkiem na pokrycie powstałych strat.

Co robić krok po kroku w razie stłuczki?

Podstawowe obowiązki kierowcy biorącego udział w wypadku wynikają z przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z jego zasadami konieczne jest upewnienie się, czy nikt nie potrzebuje pomocy medycznej oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia, a jeżeli to możliwe usunięcie uszkodzonego auta z jezdni. Według większości OWU w ramach oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, polis AC/OC konieczne będzie zapobieżenie powiększeniu się zniszczeń, a więc np. oznakowania pojazdu, który pozostaje na jezdni. Zwykle wymagane będzie też wezwanie Policji. Taki wymóg pojawia się także często w umowach i regulaminach wypożyczalni. Warto pamiętać o tym, że powinnością najemcy będzie niezwłoczne powiadomienie wypożyczalni np. 24 Cars z Wrocławia o zaistniałej sytuacji. Postępowanie zgodnie z regułami gwarantuje, że powstałe szkody pokryje ubezpieczenie.