Wiedza o tym, kiedy sczytywać dane z tachografu oraz z karty kierowcy, jest najważniejszą informacją, jaką powinien posiadać każdy właściciel firmy transportowej. Jest to bardzo ważne, bo niedotrzymanie terminów, które wynikają z przepisów prawa, może skutkować nałożeniem na firmę kar finansowych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Warto się dowiedzieć więcej na temat tego, gdzie odczytać kartę kierowcy.

Jaka jest podstawa prawna sczytywania danych z tachografu oraz z karty kierowcy?

To, kiedy należy sczytywać dane z tachografu oraz z kart kierowcy jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków ich przechowywania z dnia 23 sierpnia 2007 roku. Zadaniem tego rozporządzenia jest systematyczne pobieranie danych z tachografów cyfrowych oraz z kart kierowców i ich przechowywanie przez firmy transportowe.

Gdzie i kiedy sczytywać dane z tachografu oraz z karty kierowcy?

Wspomniane wcześniej regulacje prawne posiadają w sobie nakaz sczytywania danych z tachografu cyfrowego co najmniej raz na dziewięćdziesiąt dni. W ustawie nie ma żadnych ograniczeń w zakresie maksymalnej ilości odczytów przez podmiot odpowiedzialny. Ten obowiązek należy do każdego przewoźnika lub podmioty, który wykonuje przewozy drogowe, ale również osoby, która jest użytkownikiem albo właścicielem pojazdu. Dane z karty kierowcy, tak samo jak z tachografu należy sczytywać co najmniej raz w okresie wymienionym we wspomnianej wcześniej ustawie.