Zgodnie z przepisami każdy z rowerzystów jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, podobnie jak kierowca samochodu albo motocyklista. Ważne jest, aby znać i przestrzegać zasady poruszania się po drogach, bezwzględnie stosować się do znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń osoby uprawnionej do kierowania ruchem. Nie stosując się do tego może zostać ukarany mandatem albo karą grzywny. Dlatego też by móc w pełni bezpiecznie poruszać się po drodze warto zapoznać się z przepisami zawartymi w kodeksie drogowym. Dobrze jest, gdy rowerzysta posiada kartę rowerową, będącą potwierdzeniem jego umiejętności i wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego.

Podstawowe zasady poruszania się po drogach, których powinien przestrzegać rowerzysta, to:
ruch prawostronny : jechać należy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni
obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów , jeśli są wyznaczone dla kierunku w którym jedzie lub zamierza skręcić
obowiązek korzystania z pobocza nadającego się do jazdy
rowerzysta powinien zawczasu wyraźnie sygnalizować manewry , które zamierza wykonać.