W żywieniu zwierząt hodowlanych powinniśmy zwracać uwagę na to, by dostarczać odpowiednich składników odżywczych. Doskonałym źródłem wapnia jest kreda pastewna, z której można korzystać z dużym powodzeniem.

Kredę pastewną stosuje się głównie jako komponent do pasz i premiksów. Żywi się nią głównie bydło, drób, trzodę chlewną a także zwierzęta futerkowe, które podlegają zakładowej kontroli produkcji oraz reżimom kontroli urzędów weterynaryjnych. Kreda do skarmiania zwierząt jest po prostu węglanem wapnia, czyli zmielona skała. Poza tym, że stosuje się ją jako dodatek paszowy, jest również dodatkiem używanym w nawożeniu pól uprawnych. Węglan wapnia jako dodatek paszowy w postaci kredy pastewnej, poddawany jest dużo większym restrykcjom niż węglan, którego używa się jako dodatku glebowego, a więc kreda pastewna, którą dodaje się do paszy jest droższa, bo koszty jej produkcji są większe. Dzieje się tak dlatego, że należy wykluczyć zwiększony udział metali ciężkich oraz substancji niepożądanych. Jest to istotne o tyle, że kreda pastewna ma być spożywana. Węglan wapnia, który wykorzystuje się w żywieniu zwierząt hodowlanych, nie może posiadać substancji obcych, takich jak szkło, kawałki drewna, węgiel i metal. Program badań zawiera oznaczanie zanieczyszczeń kredy, jej zawartości piasku oraz substancji nierozpuszczalnych w 15% roztworze kwasu solnego, a także określa zawartość wapnia, arsenu, wilgotność i pozostałości występujących na sicie.

Korzyści płynące ze stosowania kredy pastewnej

Węglan wapnia w diecie zwierząt hodowlanych ma bardzo duże znaczeni i jest pożądanym dodatkiem paszowym. Wapń, który jest głównym składnikiem kredy, powstrzymuje rozwój osteoporozy a także krzywicy. Poza tym odpowiada za regulację pH układu pokarmowego, ma także, co istotne, zbawienny wpływ na układ nerwowy zwierzęcia. Kredą pastewną można karmić bydło mleczne a także maciory prośne i karmiące, ale także kury i pozostałe zwierzęta hodowlane. W zasadzie to kredę można stosować w diecie każdego zwierzęcia hodowlanego, z racji tego, że jest doskonałym źródłem wapnia i trudno o lepszy sposób na uzupełnienie jego braków. Kredą pastewną można karmić zwierzęta w sposób bezpośredni albo dodawać go do stosowanej paszy i traktować jako dodatek.
W żywieniu drobiu kreda wpływa pozytywnie na znoszone jaja. Stosowanie tego produktu prowadzi do tego, że skorupy jaj posiadają bardzo dobrą jakość, są twarde, mocne oraz gładkie. Na uwagę zasługuje też kilka innych pozytywnych skutków stosowania, takich jak: wspomaganie prawidłowej budowy tkanek kostnych oraz mięśniowych, poprawienie kondycji zwierząt- zwiększa się ich ruchliwość i są mniej ospałe, pozytywnie wpływa także na pracę serca zwierząt i poprawia krzepliwość krwi.

Dostępne są kredy pastewne w różnych postaciach i zwykle spotkać można kredę pylistą, kredę drobnoziarnistą oraz kredę gruboziarnistą. Powinniśmy dokładnie przeanalizować wszystkie możliwości i zdecydować, która będzie dla naszych zwierząt najodpowiedniejsza. Tak czy siak, w dobrym guście jest zaopatrzyć się w ten dodatek paszowy.